Page 1 of 1

[Mel Gibson] Pasja

Posted: Sat 27 Mar, 2004
by PeO
WywoÂłaÂła juÂż wiele dyskusji i ciÂągle pojawiajÂą siĂŞ nowe. Co Wy, ktĂłrzy widzieliÂście ten film, o nim sÂądzicie?

Religia nie, historia tak

Posted: Thu 17 Jun, 2004
by Zielu
Mnie osobiœcie film nie przypad³ do gustu - moze nie bede sie chwali³ ze jestem niewierz¹cy :), ale wydaje mi sie ¿e film nie nadaje sie dla ludzi szukaj¹cych prze¿yÌ religijnych - jak to czêœÌ robi ; jednak strona historyczna filmu jest bardzo dobra- zw³aszcza pomys³ z aramejskim i hebrajskim zamiast " Were are you Joseph ? " :)
MojÂą osobistÂą sugestiÂą jest to iÂż temat ten w filmach byÂł realizowany setki razy wiec Âżaden film nie wzniesie siĂŞ raczej na wyÂżyny, pomysÂł z zaszokowaniem ludzi od strony religii zawsze jestnak bedzie sie dobrze sprzedawaÂł...