Search found 1 match

by ssx
Sun 17 Aug, 2003
Forum: Inne
Topic: Problem z emulacj± gier na Amige
Replies: 1
Views: 5091

Problem z emulacj± gier na Amige

Chodzi o to ¿e gdy zrobi³em wszystko co pisa³o w instrukcji. Gry powy¿ej 1 dyskietki nie chcia³y chodziæ to znaczy uruchamia³y siê ale pó¿niej prosi³y np. o drugi dysk wiem ¿e to chyba ma co¶ zwi±zanego z ustawieniami emulatora (WINUAE). Chodzi chyba o opcjê Dysku Twardego. POMO¯ECIE...