PROGRAMY

Cpugrab - program do zwalniania komputera
Arj - Program potrzebny do rozpakowania niektórych gier
Pkunzip - Program potrzebny do rozpakowania niektórych gier
Rar - Program potrzebny do rozpakowania niektórych gier
Upddi - Program potrzebny do rozpakowania niektórych gier
Winrar - Program potrzebny do rozpakowania niektórych gier
DosBox - Emulator dosa. Przydatny przy uruchamianiu niektórych gier.
Microsoft Wing - Sterowniki,potrzebne przy uruchamianiu niektórych gier.