Ciekawostki

Czyli wszystko co nie pasuje do powyższych kategorii

Moderator: RayNor

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Ciekawostki

Post by RayNor » Wed 27 Aug, 2003

JeÂśli ktoÂś zna coÂś niewirygodnego, coÂś ciekawego, jakieÂś dziwne rekordy lub poprostu co moÂże zaciekawiĂŚ niech pisze tutaj.
Ciekawostki:
1. NiemoÂżliwe jest polizanie wÂłasnego Âłokcia!
2. Pierwsza Coca-Cola byÂła produkowana w kolorze zielonym!
3. 90% gatunkĂłw ptakĂłw przez caÂłe Âżycie ma tylko jednego partnera. U ssakĂłw wskaÂźnik ten wynosi 3%!
4. ÂŚwinia to jedyne zwierzĂŞ (oprĂłcz czÂłowieka), ktĂłre moÂże doznaĂŚ poparzenia wskutek dziaÂłania promieni sÂłonecznych!
5. NajmÂłodsi ludzie na Âświecie mieli 8 i 9 lat (Chiny 1910) :shock:
6. MĂŞÂżczyzna proporcjonalnie do wÂłasnej wagi jest silniejszy od konia!
7. Codziennie drukuje siĂŞ wiĂŞcej dolarĂłw do gry Monopol niÂż tych prawdziwych w mennicy USA!
8. NajmÂłodszy wyÂświĂŞcony ksiÂądz miaÂł 11 lat!
9. Gdy mocno kichniesz, moÂżesz zÂłamaĂŚ Âżebra! :roll:
10. Szczury i konie nie wymiotujÂą!
11. Karaluch bez gÂłowy Âżyje przez 9 dni, zanim umrze z gÂłodu!!!
12. Wiecie jaka jest ulubiona piosenka admina?
- ChciaÂłbym oglÂądaĂŚ Twoje logi - logi, logi, logi... . :wink:
13. ... ponad 75% osĂłb, ktĂłre to czytajÂą, juÂż prĂłbowaÂły lub zaraz bĂŞdÂą, by polizaĂŚ wÂłasny ÂłokieĂŚ?!
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

Hajper

Post by Hajper » Wed 27 Aug, 2003

to wszystko byÂło w CDA jakis czas temu...

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Wed 27 Aug, 2003

Ale CDA ÂściÂąga to wszystko z sieci i Ja takÂże to znalazÂłem w sieci!
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Karaluch ludoÂżerca 666
Partyjny :-)
Posts: 69
Joined: Fri 11 Jul, 2003
Location: Z najg³êbszych czelu¶ci piekÂła

Re: Ciekawostki

Post by Karaluch ludoÂżerca 666 » Wed 27 Aug, 2003

pa17wel wrote: 5. NajmÂłodsi ludzie na Âświecie mieli 8 i 9 lat (Chiny 1910) :shock:
??? "NajmÂłodsi ludzie na Âświecie"???
pa17wel wrote: 13. ... ponad 75% osĂłb, ktĂłre to czytajÂą, juÂż prĂłbowaÂły lub zaraz bĂŞdÂą, by polizaĂŚ wÂłasny ÂłokieĂŚ?!
Ja teÂż :)
I keep the bible in the pool of blood so none of its lies can affect me!

HEAVY METAL IS THE LAW!

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Wed 27 Aug, 2003

To teraz ja:
1.Aby wydoiÌ litr mleka, trzeba poci¹gn¹Ì za krowie wymiê osiemdziesi¹t razy.
2.W pierwszym roku istnienia coca-coli sprzedano tylko 25 butelek napoju.
3.PszczoÂły, aby wytworzyĂŚ funt miodu muszÂą przelecieĂŚ 75 000 kilometrĂłw
4.NajkrĂłtsza linia kolejowa na Âświecie znajduje siĂŞ w Watykanie, ma zaledwie 600 metrĂłw
5.Oko strusia jest wiĂŞksze niÂż jego mĂłzg
6.W jednym z egipskich grobowcĂłw znaleziono weÂłniane skarpetki, liczÂące sobie aÂż 2000 lat ^^
7.Czy wiesz, Âże puszka, w ktĂłrej znajduje siĂŞ Cola jest droÂższa od jej zawartoÂści?
8.W orkiestrze symfonicznej w Monako gra wiĂŞcej osĂłb, niÂż sÂłuÂży ÂżoÂłnierzy w armii tego paĂąstwa.
9.Na jednego czÂłowieka przypada Âśrednio 200 milionĂłw robali? AÂż strach pomyÂśleĂŚ ile tych stworzeĂą Âżyje na Âświecie!
10.A wiecie ,Âże FilipiĂąscy przestĂŞpcy drogowi po schwytaniu majÂą do wyboru - albo zapÂłacÂą mandat albo zrobiÂą dziesiĂŞĂŚ pompek :lol:
11.Byki nie rozró¿niaj¹ kolorów? Rozwœciecza je ruch p³achty torreadora.
12."Cykady" (rodzaj robaka) najpierw œpi¹ pod ziemi¹ przez 17 lat potem budz¹ siê, wychodz¹ na ziemiê, sk³adaj¹ jaja i zaraz umieraj¹? Samce cykady to najg³oœniejsze owady na ziemi, ich g³os mo¿e siê nieœÌ nawet na odleg³oœÌ dwóch kilometrów!
13.JĂŞzyk wieloryba waÂży tyle, co caÂły dorosÂły sÂłoĂą
14.W dziobie pelikana mieÂści siĂŞ aÂż 14 kilogramĂłw ryb
15.W latach dwudziestych gangsterskie strzelaniny byÂły w Chicago na porzÂądku dziennym.
16.Rzymski filozof i m¹¿ stanu, Katon, mia³ osobliw¹ teoriê na temat ca³owania? Twierdzi³, ¿e mê¿owie ca³owali swoje ¿ony po to by sprawdziÌ czy nie pi³y ukradkiem wina.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

Hajper

Post by Hajper » Wed 27 Aug, 2003

Oko strusia jest wiĂŞksze niÂż jego mĂłzg
To zupeÂłnie tak jak z jednym z moich kolegĂłw buahaha
Samce cykady to najg³oœniejsze owady na ziemi, ich g³os mo¿e siê nieœÌ nawet na odleg³oœÌ dwóch kilometrów!
Jakos jeszcze nie slyszalem:P
Byki nie rozró¿niaj¹ kolorów? Rozwœciecza je ruch p³achty torreadora.
DaltoniÂści? buahah
W dziobie pelikana mieÂści siĂŞ aÂż 14 kilogramĂłw ryb
U mnie w brzuchu miesci sie 2 razy tyle:D

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Wed 27 Aug, 2003

No to teraz ja:
1. We wrzeÂśniu 1995r w Domazlicach (Czechy) pewien pies obsikaÂł pakunek w ktĂłrym byÂła bomba zegarowa z Âładunkiem plastiku. Zapalnik ulegÂł zamoczeniu, a pies w ten sposĂłb uratowaÂł Âżycie okoÂło piĂŞciu osobom.
2. Do wyprodukowania 1kg olejku ró¿anego potrzeba 3 ton p³atków ró¿.
3. PocaÂłunki powodujÂą zwiĂŞkszenie wydzielania Âśliny. Dzieki czemu chroniÂą szkliwo i zapobiegajÂą prĂłchnicy.
4. NajgroŸniejsze fale tsunami posuwaj¹ siê z prêdkoœci¹ 800km/h, a ich wysokoœÌ mo¿e dochodziÌ 50m.
5. W kaÂżdej chwili nad Âświatem szaleje 1800 burz, a co minutĂŞ w ZiemiĂŞ uderza 6000 piorunĂłw
6. JeÂśli razem ze swoim psem bĂŞdziesz sÂłuchaÂł muzyki klasycznej, to na pewno twĂłj ulubieniec bĂŞdzie znacznie spokojniejszy. Agresywne psy sÂłuchajÂąc muzyki powaÂżnej znacznie lepiej siĂŞ zachowujÂą, niÂż te, ktĂłre sÂą zmuszone do sÂłuchania popu czy metalu ? do takich wnioskĂłw doszli naukowcy brytyjscy.
7. Tylko czÂłowiek, goryl, orangutan i szympans rozpoznajÂą swoje odbicie w lustrze.
8. JeÂśli ogĂłlnie spoÂżycie alkoholu/rok przyjmiemy jako 100% to w kilku krajach przedstawia siĂŞ to nastĂŞpujÂąco [%]: Rosja: V-17,2 W-9,9 P-72,9 A-14,5 Polska: V-7,0 W-13,6 P-79,4 A-8,5 WÂłochy: V-1,8 W-70,0 P-28,2 A-8,4 Francja: V-2,3 W-60,4 P-37,3 A-11,9 Niemcy: V-1,4 W-1,6 P-97,0 A-12,1. gdzie: V-wĂłdka W-wino P-piwo A-czysty alkohol [l] wg:GUS'96

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Wed 27 Aug, 2003

Kumagoro wrote:No to teraz ja:
6. JeÂśli razem ze swoim psem bĂŞdziesz sÂłuchaÂł muzyki klasycznej, to na pewno twĂłj ulubieniec bĂŞdzie znacznie spokojniejszy. Agresywne psy sÂłuchajÂąc muzyki powaÂżnej znacznie lepiej siĂŞ zachowujÂą, niÂż te, ktĂłre sÂą zmuszone do sÂłuchania popu czy metalu ? do takich wnioskĂłw doszli naukowcy brytyjscy.
A wiec to dlatego moj pies obgryza mi wszystkie meble... :o
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Fri 29 Aug, 2003

Kumagoro wrote:3. PocaÂłunki powodujÂą zwiĂŞkszenie wydzielania Âśliny. Dzieki czemu chroniÂą szkliwo i zapobiegajÂą prĂłchnicy.
Da siĂŞ zauwarzyĂŚ i poczuĂŚ :wink:
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Tue 16 Sep, 2003

A wiecie co to znaczy emblemat:
Emblemat: (greck) w staroÂżytnoÂści okreÂślenie dzieÂł sztuki plastycznej w szczegĂłlnoÂści toreutyki; stÂąd w ogĂłle ozdoba, symbol, godÂło itp. :)
Encyklopedia Gutenberga.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Mon 29 Sep, 2003

przeczytajcie najszybciej jak potraficie!!!


Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch
uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie
dengao solwa.
Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom
mijsecu, ptzosaÂłoe mgoÂą byĂŚ w niaedziÂłe i w dszalym cÂąigu nie pwinono to
sawrztaĂŚ polbemĂłrw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, ze nie czymaty wyszistkch lteir w soÂłwie, ale cÂłae soÂłwa od razu

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Tue 30 Sep, 2003

To samo przyslali mi panowie z gg...
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
Gunjack
Poeta
Posts: 491
Joined: Thu 20 Feb, 2003

Post by Gunjack » Tue 30 Sep, 2003

6.W jednym z egipskich grobowcĂłw znaleziono weÂłniane skarpetki, liczÂące sobie aÂż 2000 lat ^^
Mam skarpetki, które jad¹ jak Haus Käse'a i nie wypra³em je oko³o pó³torej roku temu. Jeszcze tylko nieca³e 48,5 lat i bêd¹ wart maj¹tek!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Mon 06 Oct, 2003

Kurde to Ty mieszkasz jusz pewnie w mieœcie duchów hahaha , a co to dopiero bêdzie za kilka lat? Pewnie wiêkszoœÌ œwiata bêdzie chodzi³a w maskach gazowych :-)
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Soul Xalibour
Poeta
Posts: 117
Joined: Wed 27 Jul, 2005
Location: z mojego domu
Contact:

Post by Soul Xalibour » Mon 30 Jan, 2006

a teraz kolej na mnie:
słowo "tibia" w języku angielskim oznacza kość piszczelową, a po łacinie oznacza goleń lub piszczałkę. autorzy tibii o tym nie wiedzieli jak robil tę grę - dla nich to było zwykłe słowo ładnie brzmiące.

źródło: Tibia.pl

Post Reply