Page 1 of 1

bittorrent

Posted: Sun 12 Oct, 2003
by Kumagoro
Zainstalowa³em sobie bit torrenta i gdy go w³¹czam on mi siê pyta czy mam 18 lat i cos tam o p³aceniu ileœ tam kasy za minutê. Czy nie mo¿na tego jakoœ u¿ywaÌ bez p³acenia??

Posted: Sun 12 Oct, 2003
by volume
Do bittorrenta jest kilka klientĂłw. Ja uÂźywaÂłem takiego o nazwie burst! i nic takiego mi nie wyskakiwaÂło.
Moim zdaniem jest to nawet niezÂły program, ale dÂługo siĂŞ rozpĂŞdza. Dobry do filmĂłw. MaÂło teÂż jest polskich rzeczy.

Posted: Sun 12 Oct, 2003
by Kumagoro
Dziêki,poszukam sobie tego burst'a jak mówisz ¿e tam n9c takiego nie wyskakuje. Ja jeszcze nigdy z niego nie korzysta³em wiêc nie wiem czy jest dobry ale potrzebuje go ¿eby œci¹gn¹Ì japoùskie teledyski i koncerty, wiêc nic z polskich rzeczy mnie nie interesuje.

Posted: Mon 13 Oct, 2003
by volume
No z tego co widziaÂłem to tam jest trochĂŞ tych japoĂąskich rzeczy.
Dobrych transferĂłw!

Posted: Mon 13 Oct, 2003
by Kumagoro
Dzieki :)
Mam nadzieje Âże bĂŞdzie tego sporo (szczegĂłlnie koncertĂłw).

Posted: Wed 22 Oct, 2003
by Kumagoro
Ten torrent tak wolno ÂściÂąga czy ja mam tylko takie szczĂŞÂście Âże mam transfer do niczego??

Posted: Wed 22 Oct, 2003
by volume
Tak jak juÂż pisaÂłem wczeÂśniej torrent dÂługo siĂŞ rozpĂŞdza (przynajmniej u mnie). Po jakimÂś czasie transfer siĂŞ stabilizuje i nawet znoÂśnie idzie (ok. 9-15kb).

Posted: Wed 22 Oct, 2003
by Kumagoro
To u mnie siĂŞ chyba jeszcze nie rozkrĂŞciÂł, mam transfer 4 kb :( a ÂściÂągam koncert ktĂłry ma 1,8 gb

Posted: Sat 24 Jan, 2004
by Gunjack
Tutaj znajduje siĂŞ opowiedÂź na Twoje pytanie.
  • 11. Od czego zaleÂży szybkoœÌ ÂściÂągania?
    Od iloœci zróde³ (seeds i peers) danego pliku, im wiêcej Ÿróde³ tym wiêkszy masz download (szybkoœÌ œci¹gania) oraz od szybkoœci Twojego ³¹cza. W torrencie jest taka zasada im wiêcej udostêpniasz tym wiecej masz zróde³ a co za tym idzie szybciej œci¹gasz.

Posted: Sun 25 Jan, 2004
by Kumagoro
Dzieki :) Transfer czasami nie jest z³y bo wyciaga mi 50 kb/s i utrzymuje sie doœÌ d³ugo ale zazwyczaj mam w granicy 10 kb a czasami jest miedzy 0 a 2 kb. hehe

Posted: Sat 28 Jan, 2006
by maniaknr
Ja używam Bittorneta o nazwie Azeuros

Posted: Sat 28 Jan, 2006
by mareckuss
Azureus jest o tyle do d***, ze uzywa javy i żre przez to duzo pamieci.

Posted: Sat 28 Jan, 2006
by maniaknr
Nowiem ale już go mam 2 lata i nie chce go zmieniać.

Posted: Sat 09 Sep, 2006
by Setsuna
BitComet jest najszybszym klientem sieci BitTorrent.Sam go używam i jestem wpełni zadowolony.