[Elimnacje Mistrzostw ÂŚwiata] Zbiorczy

Przecież nie można cały dzień siedzieć przed komputerem

Moderator: RayNor

Czy Polska awansuje do fina³ów?

Tak, nawet z Janasem
8
57%
Tak, ale po szybkiej zmianie trenera
4
29%
Na pewno nie
2
14%
 
Total votes: 14

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Mon 06 Sep, 2004

Andrew wojownik wrote:TwĂłj skÂład jest nie za dobry a widac w tym Âże jesteÂś kibicem wisÂły. Ja stawiam na stary dibry groclin z przed roku.
Podaj wiĂŞc, proszĂŞ, lepszy skÂład od tego, ktĂłry ja przedstawiÂłem. JeÂśli nie zgadzasz siĂŞ z tym co napisaÂłem, trudno. Ale jeÂśli mĂłwisz, Âże Âźle napisaÂłem to napisz rĂłwnieÂż dlaczego.

Zreszt¹ druga czêœÌ Twojej wypowiedzi œwiadczy bardzo dobitnie o Twojej pi³karskiej wiedzy.
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Tue 07 Sep, 2004

PeO chyba zmieniÂłeÂś troche swoj skÂład pierwszej reprezentacji w porĂłwnaniu z przed kilkunastu dni, czyzbyÂś zachwyciÂł siĂŞ grÂą naszych piÂłkarzy? Ja nie i nadal mam nadziejĂŞ Âże ZieĂączuk, Lewandowski i KukieÂłka nie bĂŞdÂą grali w ÂŚrode z AngliÂą. A i tak oni nie zagrali wyÂśmienicie.. ba oni zagrali przeciĂŞtnie, a to na anglikĂłw nie wystarczy.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
urk_hai
Poeta
Posts: 130
Joined: Tue 16 Mar, 2004
Location: Nysa

Post by urk_hai » Tue 07 Sep, 2004

No jak ludziska obstawiacie wynik meczu Polska-Anglia,ja dam 0-2,a Wy?

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Tue 07 Sep, 2004

Widze Âże z Ciebie realista :D , a ja tam bĂŞde jutro optymistÂą i mam nadziejĂŞ Âże bĂŞdzie remis.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Tue 07 Sep, 2004

Mo¿e sk³ad delikatnie zmieni³em, ale pozosta³ zamiar wystawienia w pierwszej jedenastce reprezentacji jak najwiêkszej iloœci Wiœlaków. W tym momencie tylko oni - wspomagani niektórymi zawodnikami z lig zagranicznych (Dudek, B¹k) - mog¹ cokolwiek zdzia³aÌ z takimi przeciwnikami jak Anglia, Walia, Austria. Reszta mo¿e bêdzie sobie radziÌ z Azerbejd¿anem i Irlandi¹ Pó³nocn¹, ale ich styl - podobnie jak w sobotê - nie bêdzie budzi³ zachwytu.

Wyniku obstawiaÂł Âżadnego nie bĂŞdĂŞ. Rozum podpowiada inaczej niÂż chciaÂłoby tego serce - dlatego napiszĂŞ tyle: wierzĂŞ.

RayNor: OptymistÂą? Jak byÂłbyÂś optymistÂą postawiÂłbyÂś na wygranÂą PolakĂłw.
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Tue 07 Sep, 2004

Wygrana polakĂłw!!! Nawet optymista chyba w to nie wierzy, a remis no.. juÂż moÂżna siĂŞ oto pokusiĂŚ.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
urk_hai
Poeta
Posts: 130
Joined: Tue 16 Mar, 2004
Location: Nysa

Post by urk_hai » Tue 07 Sep, 2004

wierzycie w cuda?!!!Patrzcie realnie a zobaczycie piĂŞknÂą klĂŞskĂŞ polakĂłw! :fak:

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Tue 07 Sep, 2004

Gazeta Wyborcza:
Podczas poniedziaÂłkowej wewnĂŞtrznej gry na Stadionie ÂŚlÂąskim selekcjoner PaweÂł Janas ustawiÂł pierwszÂą jedenastkĂŞ w nastĂŞpujÂący sposĂłb: Dudek - ÂŻewÂłakow, BÂąk, GÂłowacki, RzÂąsa - Kosowski, Radomski, Mila, Rasiak, KrzynĂłwek - ÂŻurawski.
[Link]

Nie wiem czy uwierzyĂŚ, Âże taki skÂład zobaczymy jutro podczas meczu. Wpuszczenie od pierwszych minut Radomskiego, Rasiaka i RzÂąsy przeciwko Anglikom byÂłoby samobĂłjstwem. Mam nadziejĂŞ, Âże - jeÂśli nie Janas - Antoni Piechniczek to zauwaÂży i przekona selekcjonera do zmiany zdania na temat Grzegorza Rasiaka. Ten jednak wydaje siĂŞ byĂŚ podbudowany dzisiejszym artykuÂłem z Rzeczpospolitej:
Pod chwytliwym tytu³em "Skandal i podzia³y rzuci³y polski futbol na kolana" czeka³ na niego tekst jak z dowcipów o radiu Erewaù. Wszystko pomieszane ze wszystkim: afera bara¿owa z wojn¹ futbolow¹ miêdzy Jackiem Dêbskim a Marianem Dziurowiczem, wymys³y z rzeczywistymi problemami. Autor, Marcus Christenson, pisze m.in. o dochodzeniu, jakie rzekomo polski parlament wszcz¹³ w ubieg³ym roku przeciw PZPN po s³abych wynikach reprezentacji i oskar¿eniach o ustawianie meczów ligowych. Na PZPN uwzi¹³ siê te¿ latem ubieg³ego roku polski rz¹d, który - zdaniem autora - chcia³ doprowadziÌ do zawieszenia zwi¹zku pi³karskiego.

Wed³ug Christensona, futbolem nad Wis³¹ rz¹dzi mafia, której macki siêgaj¹ a¿ do Szwecji, o czym ma œwiadczyÌ rzekome zastraszanie i szanta¿owanie by³ego pi³karza Wis³y Kraków i reprezentacji Igora Sypniewskiego ju¿ po jego wyjeŸdzie do Halmstad. Przy tym wszystkim informacja, ¿e Janas pomija przy powo³aniach najlepszego polskiego napastnika Grzegorza Rasiaka (dla wyjaœnienia - gra³ w pierwszym sk³adzie w niedawnym meczu z Dani¹, jest w kadrze na Angliê), to drobnostka. Gdyby ktoœ nie czu³ siê na si³ach przeczytaÌ ca³ego artyku³u, autor podaje mu puentê ju¿ na pocz¹tku: Polacy s¹ w kompletnej rozsypce.

[Link]

JuÂż nawet nie wnikam w fakt, Âże tylko - ewentualnie, bo teÂż ciĂŞÂżko w to uwierzyĂŚ - angielska prasa wierzy w wielki talent drewnianego Grzegorza. Niech sobie ÂżyjÂą w bÂłogiej nieÂświadomoÂści - ich strata. Jednak mam nadziejĂŞ, Âże PaweÂł Janas - ktĂłry wielokrotnie wykazywaÂł siĂŞ brakiem kilku punktĂłw w wynikach testu na IQ - nie weÂźmie sobie do serca tego artykuÂłu i nie uwierzy Anglikom, Âże widzieli geniusz Rasiaka.

[ Dodano: 7 WrzesieĂą 2004, 4:11 pm ]
Interia.pl:
Polska to bardzo dobry zespó³. Ogl¹da³em ich mecze na wideo, zw³aszcza ostatni z Irlandi¹ P³n - powiedzia³ na konferencji prasowej Sven Goran Eriksson, mened¿er Anglików.
Nie bojê siê odpowiedzialnoœci, prowadzi³em wiele zespo³ów, wiem na czym polega ta praca. Z Polakami w œrodê musimy zagraÌ o wiele lepiej, zw³aszcza w grze obronnej, ni¿ z Austri¹ i musimy byÌ skoncentrowani do koùca meczu - stwierdzi³ opiekun Anglików.
Eriksson zapytany o polskÂą druÂżynĂŞ z meczu z IrlandiÂą PÂłn pochwaliÂł postawĂŞ Sebastiana Mili, dwĂłch skrzydÂłowych, ale nie miaÂł za wiele do powiedzenia o napastnikach.
W zwiÂązku z tym, Âże jeden z nich otrzymaÂł w BelfaÂście czerwonÂą kartkĂŞ nie wiem kogo trener PolakĂłw wystawi do gry w napadzie. Aha... i macie jeszcze dobrego bramkarza - zakoĂączyÂł z uÂśmiechem Eriksson.
Szwedzki szkoleniowiec poinformowaÂł rĂłwnieÂż, Âże przeciwko Polsce na pewno zagra David Beckham, ktĂłry narzekaÂł na bĂłl Âżeber. Eriksson ma nadziejĂŞ, Âże kapitan AnglikĂłw pomoÂże w osiÂągniĂŞciu dobrego wyniku.

[Link]

Od samego poczÂątku moÂżna byÂło siĂŞ domyÂśliĂŚ, Âże David Beckham wybiegnie na boisko - zresztÂą sam Jerzy Dudek twierdziÂł, Âże Âżadnej kontuzji w rzeczywistoÂści nie ma. Steven Gerrard miaÂł nie graĂŚ w Wiedniu, a strzeliÂł bardzo ÂładnÂą bramkĂŞ. Tak wiĂŞc - na osÂłabienia przeciwnika nie ma raczej co liczyĂŚ.

User avatar
Fallen One
Poeta
Posts: 897
Joined: Thu 26 Jun, 2003
Location: Gothenburg
Contact:

Post by Fallen One » Tue 07 Sep, 2004

Hmm.. moze Anglicy licza w bezdenna glupote Janasa? (poniekad slusznie) Moze mysla ze jak Janosik przeczyta w poczytnym magazynie angielskim ze najlepszym napastnikiem w Polsce jest Rasiak a najlepszym obronca Kulig z Jagielloni to nasz selekcjoner wystawi ich na mecz z nimi? W koncu Janas nie od dzis wyznaje zasade 'importowane- znaczy sie lepsze' Wiec i dziennikarze z zagranicy musza miec racje..

O ile Rasiak i Radomski w reprezenacji to kpina.. o tyle jako DL IMHO lepiej sprawdzi sie Rzasa.. Gorszy od Zewlakowa w akcjach ofensywnych.. ale za to lepszy w defensywie..

Beckham.. wbrew obiegowej opinii panienka nie jest.. To twardy facet.. gralby nawet z duzo bardziej powazna kontuzja..
UNIA TARNOW- Druzynowy Mistrz Polski 2004 na zuzlu!!!
Tomek, Jacek, Tony, Janusz, Marcin. Pawel, Grzesiek, Robert, Stasiu.. Slava Wam!!!

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Wed 08 Sep, 2004

Jak tak patrze na niektĂłre z waszych wypowiedzito rzygaĂŚ mi sie zachciewa. UwaÂżacie siĂŞ za PolakĂłw to wypadaÂło by chociaÂż mieĂŚ nadzieje na wygranÂą. Realizm realizmem, ale do cholery jak siÂądziecie przed telewizorami i nasi strzelÂą bramke to dam glowe ze malo sie nie posracie ze szczescia, a tu bedziecie pisac ze niewiarygodne szczescie ich spotkaÂło. Skoro stawiacie tak sprawe to moze pojedziecie na stadion i zagrzewajcie AnglikĂłw do walki?
0 wiary, 0 patriotyzmu, 0 nadzieji, 0 ducha walki. Zeroz kibica.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Thu 09 Sep, 2004

Czujem niedosyt :D Szkoda mi tego meczu, bo mogliœmy go przynajmniej zremisowaÌ, feralne bramki straciliœmy po katastrofalnych b³êdach.
Janas znowu troche zaskoczyÂł skÂładem (przynajmniej mnie w porĂłwnaniu z poprzednim meczem), nie wiem po co odpoczÂątku meczu do skÂładu wstawiÂł Lewandowskiego i Rasiaka. Przeciez oni nie potrafiÂą graĂŚ na poziomie reprezentacji (choĂŚ akurat poziom naszej reprezentacji nie jest za bardzo wygurowany). Bardzo sÂłabo spisaÂł siĂŞ Mila, a i KrzynĂłwek zawiĂłdÂł mnie w tym meczu, co do zaskoczenia, to w miare pozytywnie zagraÂł Kosa.
Najlepszy mecz w reprezentacji zagraÂł ÂŻuraw, poprostu chciaÂło siĂŞ go oglÂądaĂŚ. W koĂącu zagraÂł tak dobrze jak w klubie, gdyby tak jeszcze jego partnerem byÂł Franek wczoraj to wynik mĂłgÂł by byĂŚ inny, a co do bramki strzelonej przez Âżurawia to moge powiedzieĂŚ tylko tyle... prawdziwa poezja... widaĂŚ Âże ten strzaÂł wyszedÂł mu z gÂłowÂą :lol: i sercem :-P . Dudek zagraÂł dobrze, nie daÂł siĂŞ niczym zaskoczyĂŚ, bo nie miaÂło go co ... zaskoczyĂŚ.
Szkoda tylko ¿e nie mamy choÌby pkt z tego meczu. Teraz musimy z Austri¹ i Wali¹ zdobyÌ 6 pkt, jeœli chcemy awansowaÌ do fina³ów.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
urk_hai
Poeta
Posts: 130
Joined: Tue 16 Mar, 2004
Location: Nysa

Post by urk_hai » Thu 09 Sep, 2004

Moje uczucia po meczu sÂą mieszane poniweaÂż polacy zagrali nawet dobry mecz chĂŚ z dwoma wyjÂątkami ,a dokÂładniej chodzi mi o Mile i rasiaka ktĂłrzy dali plame na caÂłej linii a w szczegĂłlnoÂści ten drugi ktĂłry miaÂł okazje wyprowadziĂŚ polske na prowadzenie i to zmarnowaÂł.A co do innych to swĂłj najlepszy mecz w karieÂże reprezentacji rozegraÂł ZĂłrawski.Polski team mĂłsi liczyĂŚ teraz na potkniĂŞcie AnglikĂłw w ich nastĂŞpnym spotkaniu i mszÂą wygraĂŚ;-P

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Fri 10 Sep, 2004

Nie zrozumia³em ostatniego zdania, ale co tam przecie wiadomo ¿e anglicy musz¹ msze wygraÌ :wink: Mam nadziejê ¿e Janas z³ozy rezygnacje i opoœci reprezentacjê, bo faktem jest ¿e reprezentacja pod jego :dowodzeniem: nie zrobi³a ¿adnego kroku do przodu (¯uraw zrobi³ i to ogromny). Janas powinien odejœÌ aby siê nieskomromitowaÌ w najbli¿szych meczach.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
urk_hai
Poeta
Posts: 130
Joined: Tue 16 Mar, 2004
Location: Nysa

Post by urk_hai » Fri 10 Sep, 2004

Janas utonie,a Engel wruci w wielkim stylu(mam nadzieje) :lol:

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Fri 10 Sep, 2004

Przed meczem chciaÂłem bezapelacyjnie wyrzuciĂŚ Janasa na bruk i szukaĂŚ jakiegoÂś szkoleniowca spoza granic naszego kraju. Teraz - po meczu - pozostaÂły jedynie mieszane uczucia. Polacy grali momentami tak, Âże miÂło byÂło patrzeĂŚ - a kilkakrotnie bardzo niewiele brakowaÂło, a widzielibyÂśmy wiĂŞcej bramek dla Polski. Natomiast za skÂład (brak BaszczyĂąskiego, Rasiak i Lewandowski) powinien juÂż od wczoraj szukaĂŚ sobie nowej pracy.

ReasumujÂąc - mimo niekorzystnego rezultatu - Polacy wywarli na mnie raczej pozytywne wraÂżenie. Ale tak zawsze jest - WisÂła w meczu z Realem przy Reymonta..

Jerzy Dudek - bardzo dobre spoktanie. Co prawda, przy bramkach móg³ zachowaÌ siê odrobinê lepiej. Aczkolwiek nie pada³y one z jego winy, wiêc jego konta nie obci¹¿aj¹. Kilka razy ratowa³ nas przed strat¹ bramki (koùcówki meczu nie widzia³em, ale ci¹gle s³ysza³em Szpakowskiego: Brawo Jurek Dudek!). Wystêp na 6. /w skali od 1 do 10.
Micha³ ¯ew³akow - doœÌ pozytywny wystêp. Aczkolwiek móg³ zagraÌ troszkê lepiej - wiele razy niepotrzebnie dopuszcza³ do doœrodkowania i da³ siê ogrywaÌ przez Bridge'a. Nie wiem czy Baszczyùski nie poradzi³by sobie lepiej w sytuacji, po której pad³a druga bramka dla Anglików. Ocena: 5
Arkadiusz G³owacki - mecz niez³y, dzieù z³y. Mia³ wczoraj pecha przy akcjach bramkowych. Chocia¿ przy akcji Defoe móg³ - i powinien - zupe³nie inaczej reagowaÌ i inaczej siê ustawiaÌ. Da³ siê ograÌ jak dziecko, a na poziomie reprezentacyjnym takie wpadki zdarzaÌ siê nie mog¹. Przy drugiej bramce zadecydowa³ pech - bardzo niewiele brakowa³o, aby dosiêgn¹³ pi³ki, która wtoczy³a siê w pole karne przelatuj¹c pod jego nogami. Mo¿e gdyby sta³, a nie wykonywa³ wœlizgu.. Ocena: 4
Jacek BÂąk - bardzo dobry wystĂŞp. ChociaÂż przy drugiej bramce zawiĂłdÂł rĂłwnieÂż on, to w caÂłym spotkaniu najpewniejszy punkt naszej obrony. Twardy, nieustĂŞpliwy, nie do przejÂścia. Wielokrotnie ratowaÂł nas przed niebezpiecznymi sytuacjami. Ocena: 7
Tomasz RzÂąsa - i dobrze i Âźle. DawaÂł doÂśrodkowywaĂŚ, kiepsko wyprowadzaÂł akcje. W defensywie byÂł pewny - ale tylko w rozbijaniu atakĂłw rywali. Mecz przeciĂŞtny. Ocena: 5
Kamil Kosowski - œrednio. WidaÌ, ¿e nie gra w klubie, bo pod koniec oddycha³ rêkawami. Kilka akcji ³adnie poci¹gn¹³ i dok³adnie podawa³. Ale zdarza³y mu siê kiksy i niedok³adnie wyprowadzenie pi³ki. Plus za asystê i kilka b³yskotliwych akcji. WidaÌ, ¿e jeszcze nie zapomnia³ jak siê gra z Maciejem ¯urawskim. Ocena: 7
Mariusz Lewandowski - bardzo Âźle. Moim zdaniem - najgorszy zawodnik biegajÂący wczoraj po boisku. Przy odbiorze - niepewny, daÂł siĂŞ Âłatwo ogrywaĂŚ. Przy wyprowadzaniu piÂłki - komprotmitacja. NiedokÂładnie podawaÂł, nie zauwaÂżaÂł lepiej ustawionych kolegĂłw. CiĂŞÂżko doszukaĂŚ siĂŞ jakichkolwiek pozytywĂłw w jego grze. Ocena: 2
Sebastian Mila - sÂłabo. Wczoraj nie byÂł jego dzieĂą. PrĂłbowaÂł, ryzykowaÂł - ale nie wychodziÂło. DostrzegaÂł lepiej ustawionego kolegĂŞ, ale niecelnie podawaÂł. MoÂże to wynik tremy - ale od niego moÂżna spodziewaĂŚ siĂŞ o wiele wiĂŞcej. BrakowaÂło mu rĂłwnieÂż wykoĂączenia akcji - wszyscy chyba pamiĂŞtajÂą sytuacjĂŞ z koĂącĂłwki pierwszej poÂłowy - Mila stojÂąc 6 metrĂłw przed bramkÂą nie trafiÂł w piÂłkĂŞ. Przy dobijaniu teÂż siĂŞ nie popisaÂł. Ocena: 3
Jacek Krzynówek - kilka razy bardzo ³adnie wyprowadza³ pi³kê z w³asnej po³owy i zagra¿a³ bramce Anglików. Jak zwykle - bardzo dobre spotkanie. WidaÌ te¿, ¿e rozumie siê z MaÌkiem ¯urawskim. Potrafi³ siê zastawiÌ i utrzymaÌ przy pi³ce daj¹Ì oddech kolegom. Ocena: 7
Grzegorz Rasiak - Ÿle. Jakby nie by³o jego poprzednich meczów w reprezentacji oceni³bym ten wystêp jako kompromitacjê. Jednak w kontekœcie tamtych popisów mo¿na powiedzieÌ, ¿e by³o tylko Ÿle. Kilka razy uda³o mu siê odzyskaÌ pi³kê. Co innego, ¿e nie potrafi³ podaÌ jej w tempo do kolegów, przez co zwalnia³ akcje. Wolny, przegrywa³ pojedynki g³ówkowe, nie dostrzega³ partnerów. Ocena: 2
Maciej ÂŻurawski - klasa. Obawiam siĂŞ, Âże jego w WiÂśle dÂługo nie zatrzymamy jak dalej bĂŞdzie graÂł tak jak wczoraj w reprezentacji. Na boisku nie byÂło drugiego tak wszechstronnego zawodnika jak on - nawet po stronie AnglikĂłw. Pewny, bardzo dobrze wyprowadzaÂł piÂłkĂŞ, celnie podawaÂł, rozumiaÂł siĂŞ z kolegami, strzeliÂł piĂŞknÂą bramkĂŞ. W sumie to on - jako jedyny - zagraÂżaÂł bramce Robinsona we wczorajszym spotkaniu. AÂż strach pomyÂśleĂŚ co by byÂło, gdyby nie graÂł. KolegĂłw z druÂżyny wyprzedzaÂł o lata Âświetlne. Ocena: 9 (zawsze moÂże byĂŚ lepiej).

Ogólnie wra¿enia po wczorajszym spotkaniu nie s¹ takie z³e. Wiadomo - mogliœmy wygraÌ i by³yby jeszcze lepsze. Ale Anglia to nie Irlandia. A przed meczem wszyscy spodziewali siê pogromu Polaków. Jednak wczoraj widaÌ by³o momentami chêÌ do gry, zrozumienie i - o dziwo - jak¹œ koncepcjê.

JuÂż czekam na kolejny mecz eliminacji.

ÂŻycie:
Atmosfera przed meczem, jak zawsze - teraz Anglicy sÂłabi sÂą jak nigdy, wiĂŞc szansa na ich ogranie - ogromna. ZakoĂączenie wieczoru, teÂż jak zawsze - zwieszone gÂłowy i przekonywanie kibicĂłw, Âże byÂło dobrze, tylko zabrakÂło szczĂŞÂścia.


SÂłabo i nerwowo graÂł Tomasz RzÂąsa, a i dziwnie niepewnie interweniowali MichaÂł ÂŻewÂłakow, Jacek BÂąk oraz Arkadiusz GÂłowacki.

A przecieÂż w miĂŞdzyczasie mieliÂśmy 10 minut wielkiej radoÂści. Przez chwilĂŞ wydawaÂło siĂŞ, Âże podopieczni PawÂła Janasa przebudzili siĂŞ i mogÂą zagraĂŚ lepiej. Kamil Kosowski, wczeÂśniej grajÂący co najmniej... sÂłabo, fantastycznie podaÂł prostopadle do, maÂło przed przerwÂą widocznego Macieja ÂŻurawskiego, a ten cudownym strzaÂłem wyrĂłwnaÂł stan meczu.

Ataki byÂły chaotyczne i - w miarĂŞ zbliÂżania siĂŞ do bramki Paula Robinsona - coraz mniej groÂźne. Tak naprawdĂŞ tylko indywidualne akcje Jacka KrzynĂłwka i ÂŻurawskiego wprowadzaÂły strach w szeregi AnglikĂłw.

Mariusz KukieÂłka nic nie wniĂłsÂł na boisko, bo i trudno mu byÂło cokolwiek pokazaĂŚ, kiedy akcje coraz rzadziej przebiegaÂły Âśrodkiem pola. Znacznie wiĂŞcej mĂłgÂłby zademonstrowaĂŚ Andrzej Niedzielan, ale kiedy juÂż znalazÂł siĂŞ na placu gry, dostawaÂł zbyt maÂło podaĂą. W ostatnich minutach niewiele daÂły takÂże desperackie wyjÂścia BÂąka pod bramkĂŞ goÂści, majÂące na celu wykorzystaĂŚ jego dobrÂą grĂŞ gÂłowÂą.


Czy wczoraj by³y dwa mecze reprezentacji Polski? Ja jakoœ nie mia³em problemu z zauwa¿eniem ¯urawia w pierwszej po³owie spotkania, kiedy tylko on ci¹gn¹³ grê bia³o-czerwonych. Ten dziennikarz chyba nie wie co napisa³.

W ogĂłle jego oceny sÂą jakieÂś dziwne..
Jerzy Dudek 4
MichaÂł ÂŻewÂłakow 3-
BÂąk 2+
GÂłowacki 1-
RzÂąsa 2
Kosowski 3 (80 Gorawski 2)
Lewandowski 2
Mila 2+ (60 KukieÂłka 2)
KrzynĂłwek 4-
ÂŻurawski 4
Rasiak 3- (69 Niedzielan 2)
PaweÂł Janas 2-

Skala ocen: 1 - fatalnie. 2 - sÂłabo, 3 - przeciĂŞtnie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze, 6 - rewelacyjnie.


[ Dodano: 11 WrzesieĂą 2004, 12:02 am ]
A ha..

Mauro Polakiem?
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

Post Reply