Final fantasy VII Film

Manga & Anime

Moderator: RayNor

Post Reply
User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Final fantasy VII Film

Post by Kumagoro » Tue 30 Sep, 2003

Siódma czêœÌ gry Final fantasy (za wielu uwa¿ana za najlepsz¹ czêœÌ ca³ej serii) pos³u¿y za podstawê filmu Final fantasy VII: Advent children, akcja filmu dziaÌ siê bêdzie 2 lata po wydarzeniach z VII czêœci gry. Podobnie jak poprzedni film Final Fantasy te¿ zostanie stworzony komputerowo.
Film pojawi siê wy³¹cznie na DVD i VHS, premiera w Japoni w 2004 roku.
Na okÂładce japoĂąskiego magazynu Jump pojawiÂły siĂŞ kadry z filmu.
:arrow: http://www.filmweb.pl/news/ff7_jump.jpg
:arrow: http://anime.com.pl/gallery.php?view=gvydaSrB

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Tue 21 Oct, 2003

Tutaj mo¿ma œci¹gn¹Ì trailer filmu z polskimi napisami
:arrow: http://acn.waw.pl/vanyel/video/ff7_ac_pl_sephiroth.avi

Post Reply