Ksi±Âżka

Każdy wie że należy czytać książki

Moderator: RayNor

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Ksi¹¿ka

Post by Richy » Wed 19 Mar, 2003

Jakie s¹ wasze ulubione ksi¹¿ki oraz pisarze?
Moje to: Dziedzic Imperium, Ciemna Strona Mocy, Ostati Rozkaz, Widmo przeszÂłoÂści, Wizja przyszÂłoÂści - wszystkie Timothy`ego Zahn`a ktĂłry jest zarazem jednym z moich ulubionych pisarzy, oraz Darth Maul Âłowca z mroku Michael`a Reaves`a, Cienie Imperium Steve`a Perry`ego, Imperium Kontratakuje Donald`a F. Glut`a. Wszystkie sÂą o SW.
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Fri 21 Mar, 2003

Richy. WidzĂŞ Âże jesteÂś wielkim fanem Star Wars. WiĂŞc jak chcesz aby w polsce wydawnictwo WANEKO wydaÂło 14 tomĂłw mangi Star Wars to moÂżesz podpisaĂŚ petycjĂŞ skierowanÂą do tego wÂłaÂśnie wydawnictwa petycja znajduje siĂŞ tutaj
http://www.swmanga.petycja.prv.pl/

O ile tylko chcesz :)
Innych teÂż serdecznie zapraszam.
Last edited by Kumagoro on Sat 22 Mar, 2003, edited 1 time in total.

User avatar
Gunjack
Poeta
Posts: 491
Joined: Thu 20 Feb, 2003

Post by Gunjack » Fri 21 Mar, 2003

Ja juÂż podpisaÂłem petycjÂą. Oby jak najszybciej pojawiÂło siĂŞ Star Wars Manga w naszych kioskach! :D

User avatar
Nilhir
Poeta
Posts: 599
Joined: Thu 05 Dec, 2002
Location: nilhir
Contact:

Post by Nilhir » Fri 21 Mar, 2003

Ulubiony pisarz: ciĂŞÂżko powiedzieĂŚ
Ulubiona ksi¹¿ka: Ca³a trylogia WP
Http://rpgforum.abc.pl - Forum miÂłoÂśnikĂłw gier RPG

User avatar
baur
Poeta
Posts: 175
Joined: Mon 16 Dec, 2002
Location: GoÂłaĂącz ... je¶li ko¶ wie, gdzie to jest :-)
Contact:

Post by baur » Sat 22 Mar, 2003

Zgadzam siĂŞ ze spiderem ...

Ulubiona ksi¹¿ka : "W³adca Pierœcieni" + "Silmarilion" + "Hobbit"

Ulubiony pisasz : MITNICK (tak to siĂŞ chyba pisze :wink: )

pozdrawiam, baur

P.S. ... ta petycja to idealna sprawa Tomek - Musisz to lepiej rozreklamowaĂŚ !!!!
"... bitternes of mortality ..."

Lubisz MangĂŞ lub Star Wars ?!?!
http://www.swmanga.petycja.prv.pl/Podpisz siĂŞ i b±dÂĽ prawdziwym fanem !!!

User avatar
volume
Poeta
Posts: 482
Joined: Fri 06 Dec, 2002
Contact:

Post by volume » Mon 24 Mar, 2003

Moje ulubione ksi¹¿ki to:
Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa tak wspaniale napisa³a t¹ ksi¹¿kê, ¿e pomóc mog³o tu jedynie streszczenie.
Potop - Sienkiewicz pokaza³ jak bardzo nudne mog¹ byÌ ksi¹¿ki z w¹tkiem historycznym.
Lalka - Prus pisz¹c lalkê chyba nie wiedzia³ co robi. Przez niego ca³e rzesze licealistów cierpi¹ ogromnie czytaj¹c t¹ ksi¹¿kê.
How Does It Make You Feel?

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Mon 24 Mar, 2003

volume wrote:Lalka - Prus pisz¹c lalkê chyba nie wiedzia³ co robi. Przez niego ca³e rzesze licealistów cierpi¹ ogromnie czytaj¹c t¹ ksi¹¿kê.
Mo¿e masz racjê, ale znam wiele osób, którym ta ksi¹¿ka siê podoba³a i nazywaj¹ j¹ najciekawsz¹ lektur¹ z czasów szkolnych..
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

User avatar
plaski
Władca :-)
Posts: 3054
Joined: Wed 04 Dec, 2002
Location: Kraków
Contact:

Post by plaski » Mon 24 Mar, 2003

Lalka, przyjemna ksi¹¿ka szczerze mówi¹c nie rozumiem czemu du¿o osób na ni¹ narzeka. By³a to jedna z ciekawszych lektur jakie mia³em przyjemnoœÌ (a w niektórych przypadkach obowi¹zek) przeczytaÌ do chwili obecnej.
www.fajnegry.krakow.pl - strona poświęcona klasyce gier komputerowych

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Mon 24 Mar, 2003

Lalka jest strasznie nudna.Najciekawsze sÂą lektury wojenne takie jak "Inny ÂŚwiat" "Medaliony" czy opowiadania Borowskiego.

User avatar
volume
Poeta
Posts: 482
Joined: Fri 06 Dec, 2002
Contact:

Post by volume » Mon 24 Mar, 2003

Qrde. Polewke sobie czÂłowiek robi a tu taka dyskusja od razu :D

Tak wogĂłle to w liceum chyba jeszcze nie trafiÂłem na ciekawÂą lekturĂŞ szkolnÂą. MoÂże dlatego, Âże bardziej gustujĂŞ w poezji niÂż prozie.

Tak naprawdê moj¹ ulubion¹ ksi¹¿k¹ jest... w³aœciwie to jej nie ma. Du¿o ich jest. Ale wiersze i opowiadania s¹ lepsze. Wiêcej w nich emocji.

A autorzy: BiaÂłoszewski, Topor...
How Does It Make You Feel?

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Mon 24 Mar, 2003

A co do mojej ulubionej ksi¹¿ki to jest ni¹ chyba Harry Potter (nie œmiaÌ siê) :D

User avatar
baur
Poeta
Posts: 175
Joined: Mon 16 Dec, 2002
Location: GoÂłaĂącz ... je¶li ko¶ wie, gdzie to jest :-)
Contact:

Post by baur » Wed 26 Mar, 2003

volume wrote: Tak wogĂłle to w liceum chyba jeszcze nie trafiÂłem na ciekawÂą lekturĂŞ szkolnÂą ...
Troche sie z tym nie zgadzam - mnie np. bardzo wci¹gnê³a ksi¹¿ka "Mistrz i Ma³gorzata" Bu³hakowa .... jakoœ tak do mnie przemówi³a :wink:

pozdrawiam, baur
"... bitternes of mortality ..."

Lubisz MangĂŞ lub Star Wars ?!?!
http://www.swmanga.petycja.prv.pl/Podpisz siĂŞ i b±dÂĽ prawdziwym fanem !!!

User avatar
volume
Poeta
Posts: 482
Joined: Fri 06 Dec, 2002
Contact:

Post by volume » Wed 26 Mar, 2003

NapisaÂłem, Âże jeszcze nie trafiÂłem na ciekawÂą lekturĂŞ. Jestem dopiero w 3 klasie.

Mistrza i MaÂłgorzatĂŞ juÂż czytaÂłem. Wymiata.

P.S. Nawet nie wiedziaÂłem, Âże to lektura szkolna...
How Does It Make You Feel?

User avatar
baur
Poeta
Posts: 175
Joined: Mon 16 Dec, 2002
Location: GoÂłaĂącz ... je¶li ko¶ wie, gdzie to jest :-)
Contact:

Post by baur » Thu 27 Mar, 2003

Ja te¿ jestem w 3 klasie ... przerabia³em j¹ kilka miesiêcy temu .... ale z tego co wiem tylko moja klasa w ca³ej szkole mia³a t¹ lekturê :wink: ... wiêc nic dziwnego ¿e nie wiedzia³eœ¿e to lektura ... ale jest jeden plus - teraz ju¿ wiesz :wink:

pozdrawiam, baur
"... bitternes of mortality ..."

Lubisz MangĂŞ lub Star Wars ?!?!
http://www.swmanga.petycja.prv.pl/Podpisz siĂŞ i b±dÂĽ prawdziwym fanem !!!

User avatar
Mashroom
Poeta
Posts: 290
Joined: Tue 10 Dec, 2002
Location: WrocÂław
Contact:

Post by Mashroom » Thu 17 Apr, 2003

ulubiony pisarz: J.R.R Tolkien bezapelacyjnie...
ulubione ksiazki: Silmarillion a ostatnio bardzo mi sie spodobal Forrest Gump...
...

Post Reply