czas poÂżegnaĂą

Na tym forum będę umieszczał różne komunikaty i ogłoszenia związane ze stroną
User avatar
plaski
Władca :-)
Posts: 3054
Joined: Wed 04 Dec, 2002
Location: Kraków
Contact:

czas poÂżegnaĂą

Post by plaski » Fri 18 Apr, 2003

D³ugo myœla³em zanim zdecydowa³em napisaÌ siê tego posta. Pewnie czêœÌ z was zauwarzywszy temat pomyœla³a ¿e zamykam fajnegry lub coœ w tym stylu. ¯eby nie by³o ,odrazu powiem o co chodzi. Po¿egnania dotycz¹ serwisu z grami on-line. Podj¹³em tak¹ decyzje poniewa¿ gry we flashu zajmuj¹ mniej wiêcej tyle co jedna ma³a gra ode mnie ze strony, takich gier na stronie Doda jest ok 700 . Logiczne jest ¿e œci¹ganie tego generuje bardzo du¿y ruch . A maj¹c na uwadze sytuacje jaka mia³a miejsce w listopadzie ubieg³ego roku, czyli moment w jakim w³aœnie za za du¿e obci¹¿enie dosta³em ograniczenia, stwierdzi³em ¿e strona doda musi znaleœÌ innego sponsora . Po prostu nie mam technicznych mo¿liwoœci aby utrzymaÌ drug¹, nie moj¹ strone. Nie chce czekaÌ co siê stanie gdy admin serwera znowu siê "zdenerwuje" za za du¿y ruch, poprzednio dosta³em tylko ostrze¿enie w postaci ograniczeù. Mam nadzieje ¿e Dodo i ca³a ekipa strony games.on-line.prv.pl zrozumie moje postêpowanie, a jak nie to widocznie jeszcze bêdziecie musieli poczekaÌ ¿eby zrozumiec nie które rzeczy. Dodo , s³u¿e pomoc¹ i dopóki nie znajdziesz sobie innego sponsora, a z tym raczej nie powinieneœ mnieÌ problemów
www.fajnegry.krakow.pl - strona poświęcona klasyce gier komputerowych

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Fri 18 Apr, 2003

Có¿, gratuluje decyzji! Od samego pocz¹tku "sponsoringu" dziwi³em siê czemu to zrobi³eœ ale uszanowa³em twoj¹ wole. Dla strony ''Sonica" by³a to wielka szansa na zaistnienie, której mam na dzieje ¿e nie zmarnuje...jeœli ju¿ nie zmarnowa³ ale skoro ktoœ tam przychodzi (bo w¹tpie ¿eby sam tam codziennie wchodzi³ setki razy choÌ to te¿ jest mo¿liwe!) to tak nie jest...
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
Gunjack
Poeta
Posts: 491
Joined: Thu 20 Feb, 2003

Post by Gunjack » Fri 18 Apr, 2003

Przynajmniej bĂŞdzie mniej kÂłopotĂłw ÂściÂąganiem gier. (tak mi siĂŞ wydaje?)

User avatar
Nilhir
Poeta
Posts: 599
Joined: Thu 05 Dec, 2002
Location: nilhir
Contact:

Post by Nilhir » Fri 18 Apr, 2003

Wielkie :piwo: dla ciebie pÂłaski !
Http://rpgforum.abc.pl - Forum miÂłoÂśnikĂłw gier RPG

User avatar
plaski
Władca :-)
Posts: 3054
Joined: Wed 04 Dec, 2002
Location: Kraków
Contact:

Post by plaski » Fri 18 Apr, 2003

ludzie, nie rezygnuje z towarzystwa Doda bo go nie lubie/nie podoba mi siĂŞ jego strona/mam taki kaprys tylko z przyczyn technicznych , wÂątpie Âżeby osoby nie posiadajÂące wÂłasnego serwera byÂły mnie wstanie zrozumieĂŚ
www.fajnegry.krakow.pl - strona poświęcona klasyce gier komputerowych

User avatar
Nilhir
Poeta
Posts: 599
Joined: Thu 05 Dec, 2002
Location: nilhir
Contact:

Post by Nilhir » Fri 18 Apr, 2003

Aha p³aski, sprzyda³o by siê zamkn¹Ì kategorje gry online, nie kasowaÌ tylko zamnk¹Ì
Http://rpgforum.abc.pl - Forum miÂłoÂśnikĂłw gier RPG

User avatar
plaski
Władca :-)
Posts: 3054
Joined: Wed 04 Dec, 2002
Location: Kraków
Contact:

Post by plaski » Fri 18 Apr, 2003

na razie nic nie bêdê zamyk¹Ì, strona jeszcze przez jakiœ czas bêdzie dzia³aÌ
www.fajnegry.krakow.pl - strona poświęcona klasyce gier komputerowych

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Fri 18 Apr, 2003

Wydaj mi siĂŞ Âże to dobra decyzja, wydaje mi siĂŞ teÂż Âże plaski moÂże na tym tylko zyskaĂŚ.

User avatar
Richy
Przypał
Posts: 1786
Joined: Sun 08 Dec, 2002
Location: Z Twojej piwnicy >=]

Post by Richy » Fri 18 Apr, 2003

Tomek wrote: wydaje mi siĂŞ teÂż Âże plaski moÂże na tym tylko zyskaĂŚ.
eee....Uzasadnij proszĂŞ...
Metal Gear Solid 3: Snake Eater - W tę gre sie nie gra... Tę gre się przeżywa...
Image

User avatar
volume
Poeta
Posts: 482
Joined: Fri 06 Dec, 2002
Contact:

Post by volume » Fri 18 Apr, 2003

ÂŻeeeeeeeegnaaaaaaaamy CiĂŞ allelujaaaaa, Âżegnamy CiĂŞ alleluuuuuujeaaaaaa, Âżeeeeeeegnamyyy CiĂŞ alleluuuujaaaaa, Âżeeeeeeeeegnaaaaaamy CiĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞĂŞ.

P.S. Psycho is tune to AYAHUASCA. Fuck.
How Does It Make You Feel?

Hajper

Post by Hajper » Sat 19 Apr, 2003

ja mysle ze powinienesbyÂł zrobic to juz dawno temu. W kazdym razie decyzja jest trafna i zgadzam sie z niÂą w 100%. Koniec syfolandii i statsiarstwa

User avatar
Sonic
Poeta
Posts: 348
Joined: Fri 03 Jan, 2003
Location: Bydgoszcz
Contact:

Post by Sonic » Sat 19 Apr, 2003

Hajper----->Sonic za t¹ wypowiedz dostajesz ostrze¿enie, nie zgadzasz siê ze zdaniem Hajpera ? To wyjaœnijcie to sobie na privie, a nie na forum , takie zachowanie prowokuje innych przez co robi siê ba³¹gan.
P³aski------> Bardzo mi smutno, ¿e koniec naszej wspó³pracy, ale nie gniewam siê wcale na Ciebie, poniewa¿ to Rozumiem. Mam jeszcze pytanko czy narazie dasz mi jeszcze czas na skopiowanie All gierek na dysk i poszukanie sponsora??, bo niechcia³bym starciÌ takiej ogl¹dalnoœci(bez komentarza Hajper !!!)
Moja Strona: hss.pl
Numer Gadu-Gadu: 2575997Image
E-mail: sonic1988@wp.pl

User avatar
PeO
Lejtienant
Posts: 712
Joined: Tue 17 Dec, 2002
Location: Kraków

Post by PeO » Sat 19 Apr, 2003

SON!C:
mnie siê nie podoba Twoje zachowanie. I po przeczytaniu tego posta cieszê siê bardzo (nawet bardziej ni¿ bardzo), ¿e nie bêdê musia³ czytaÌ tego ca³ego syfu, który Ty nazywasz wypowiedzi¹. I nawet nie próbuj robiÌ sobie wycieczek na temat tego co ja teraz napisa³em. Obiecujê Ci: jeszcze jeden post w stylu tego poprzedniego, a poproszê p³askiego (postawiê mu nawet pó³ litra) ¿eby nie da³ Ci wiêcej czasu na za³atwienie swoich spraw ni¿ 5 minut. Naprawdê mnie nie denerwuj, bo doœÌ, ¿e ³amiesz regulamin, którego ja, jako moderator, i Ty jako moderator, powinniœmy pilnowaÌ, to jeszcze dymisz do zapewne starszych od siebie. Zreszt¹ ten post œwiadczy o Twoim poziomie.
Volume:
JeÂśli piszesz posty - powstrzymaj siĂŞ od pisania PostScriptum, bo zazwyczaj jego treÂściÂą Âłamiesz regulamin.
Wisła! Dzisiaj znowu gra..

User avatar
plaski
Władca :-)
Posts: 3054
Joined: Wed 04 Dec, 2002
Location: Kraków
Contact:

Post by plaski » Sat 19 Apr, 2003

sonic -> przecieÂż nie powiedziaÂłem niczego w stylu "masz 10 minut na spakowanie siĂŞ" , dopĂłki nie znajdziesz sponsora to przecieÂż ciĂŞ nie wywale. Tylko Âżeby szukanie nie trwaÂło do przyszÂłych ÂŚwiÂąt.
Peo -> bez komentarza
Volume -> zastanĂłw siĂŞ ze 3 razy zanim coÂś napiszesz , zwÂłaszcza coÂś w stylu twojego ostatniego postu w tym temacie
www.fajnegry.krakow.pl - strona poświęcona klasyce gier komputerowych

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Tue 29 Apr, 2003

Ja bardzo lubie dziaÂł gier-online. Rozumie plaskiego, ale mi bardzo siĂŞ podobajÂą gry we flashu i szkoda Âże Sonic musi szukaĂŚ nowego sponsora. Nie jestem przekonany co do decyzji plaskiego. Sonic znajdÂź jak najdzybciej sponsora. Powodzenia!!!
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

Post Reply