strony o emulacji z grami

Wszytsko co związane z emulacją :-)

Moderators: RayNor, elektrolityk

Post Reply
User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Wed 17 Sep, 2003

A sk¹d ja mam wiedzieÌ :-P Pewnie chcieli nabraÌ kapuchy od sponsorów, a póŸniej zawiesili prace nad gr¹?! :D
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Thu 18 Sep, 2003

http://www.back2roots.org/News/ - dla fanĂłw Amigi
http://home.wanadoo.nl/xansan/arcade/ dla fanĂłw Mame i innych maszynek arcade.
http://www.playagain.net/ - arcade i takie tam.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Thu 18 Sep, 2003

Nie mogê œciagn¹Ì tych 2 romów których szuka³em z tej stronki
:arrow: http://members.lycos.nl/emuinfo/

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Thu 18 Sep, 2003

SprzwdÂź tutaj Kumagoro.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Kumagoro
Poeta
Posts: 919
Joined: Fri 07 Feb, 2003
Location: Poznań
Contact:

Post by Kumagoro » Thu 18 Sep, 2003

Jest ok. DziĂŞki

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Fri 19 Sep, 2003

[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Sat 25 Oct, 2003

http://dosbox.sourceforge.net --> a tutaj bardzo nie typowy emulator pod XP -ka. DziĂŞki niemu bĂŞdziecie mogli sobie pograĂŚ w Dod-owe gierki na XP. Liste gier uruchamiajÂących siĂŞ na tym emulatorze znajdziecie takrze na tej stronie.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
snoop
Prawie aktywny użytkownik
Posts: 38
Joined: Mon 28 Jul, 2003
Location: BiaÂła Nyska

Post by snoop » Mon 03 Nov, 2003

Dlaczego na emu.makii nie moÂżna ÂściÂągaĂŚ romĂłw?
bĂŞde was chciaÂł wszystkich kochaĂŚ!!!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Mon 03 Nov, 2003

Eeehhhhhhhh tak ciĂŞzko jest poczytaĂŚ, gdybyÂś chciaÂł to napewno byÂś znalazÂł na to odpowiedÂź. No dobra odpowiem Tobie i innym ktĂłrzy takrze nie wiedzÂą dlaczego:
admin Skizo wrote:Wszystko co dobre (w tym przypadku to pojêcie wzglêdne) zawsze musi siê skoùczyÌ. Przez kilka lat uda³o nam siê wspieraÌ Was gor¹cym stuffem, pocz¹tkowo bez ograniczeù - jednak w miarê wzrostu "œci¹gaczy" musieliœmy wprowadziÌ ró¿ne restrykcje jak np. ograniczenie liczby userów czy te¿ wy³¹cznoœÌ dla osób z domen¹ .pl. Dzis nie mamy ju¿ mo¿liwoœci dalszego supportu tak du¿ej iloœci plików w zwi¹zku z czym do odwo³ania (a mo¿e na zawsze) zawieszamy dzia³alnoœc downloadu gier. Jednoczeœnie uruchomimy prosty i ³atwy dowload plików i emulatorów przez www, bez koniecznoœci ¿mudnego czekania w kolejce FTP. Mamy nadziejê, ¿e stali bywalcy i zapaleni emumaniacy nadal bêd¹ odwiedzaÌ e#d a reszta dla dobra nas wszystkich sobie po prostu pójdzie i przestanie zaœmiecac serwis.

Przy okazji baza gier oczywiÂście nie zostanie usuniĂŞta - nie bĂŞdzie juÂż ona jednak bazÂą downloadu a katalogiem gier, ktĂłry stale bĂŞdzie uzupeÂłniany o kolejne gry (obrazki, opisy etc.). OczywiÂście nadal bĂŞdziecie mogli uzupeÂłniaĂŚ gry o wÂłasne komentarze.

Aby nieco uÂłatwic poszukiwania gier przy kaÂżdej pozycji automatycznie pojawi siĂŞ przycisk podpiĂŞty do google szukajÂący danej pozycji w sieci.

Ponadto pamiĂŞtajcie aby zaglÂądaĂŚ na forum do dziaÂłu njusy, propozycje, uwagi - http://emu.makii.pl/forum/viewforum.php?f=5 gdzie zarĂłwno my jak i inni przyjaciele e#d dajÂą bezpoÂśrednie linki do najnowszych gier.

ekipa e#d.
Jusz wiesz dlaczego, ale jeÂśli bĂŞdziesz chciaÂł poÂściÂągaĂŚ gierki na np GBA to znajdziesz linki na forum.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
snoop
Prawie aktywny użytkownik
Posts: 38
Joined: Mon 28 Jul, 2003
Location: BiaÂła Nyska

Post by snoop » Wed 03 Dec, 2003

Sorki, Âże pytam ale dlaczego na stronie www.cin25.prv.pl nie ma jusz gier do ÂściÂągniĂŞcia. Kurde co siĂŞ dzieje z tymi stronami, najpierw emu.makii, a teraz cin25. Komercha!!!
bĂŞde was chciaÂł wszystkich kochaĂŚ!!!

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Wed 03 Dec, 2003

hahaha komercha hahaha niechce mi siĂŞ pisaĂŚ dlaczego, jeÂśli chcesz jednak siĂŞ dowiedzieĂŚ to napisz do cin25@o2.pl moÂże on ci odpowie. Jak bĂŞdziesz chciaÂł zawartoÂśc tej strony to moÂżesz u niego zamĂłwiĂŚ.
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Gunjack
Poeta
Posts: 491
Joined: Thu 20 Feb, 2003

Post by Gunjack » Mon 29 Dec, 2003


User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Thu 04 Mar, 2004

Wie mo¿e ktoœ z Was sk¹d mo¿na œci¹gn¹Ì gre na GBA Fifa 2004?
[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

User avatar
Gunjack
Poeta
Posts: 491
Joined: Thu 20 Feb, 2003

Post by Gunjack » Thu 04 Mar, 2004

Tadaa!

Fifa 2004 (U).zip - [Download]

User avatar
RayNor
Przypał
Posts: 2413
Joined: Fri 13 Dec, 2002
Location: Biała Nyska

Post by RayNor » Sun 18 Apr, 2004

[center]Wasz ukochany MORDEK :D
Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce!

Ide sie pochlastać za debilność userów!

Post Reply