Search found 618 matches

by PeO
Wed 15 Sep, 2004
Forum: Reszta
Topic: Najlepszy Komunikator
Replies: 36
Views: 9551

Tlen.

Dla zainteresowanych..
Nie jakieÂśtam tlen.pl

www.tlen.biz
by PeO
Fri 10 Sep, 2004
Forum: Film
Topic: Spaider Man 2
Replies: 13
Views: 8589

plaski wrote:sÂłabszy od 1 ,tyle w tym temacie :)
DuÂżo lepszy.
by PeO
Fri 10 Sep, 2004
Forum: Sport
Topic: [Elimnacje Mistrzostw ÂŚwiata] Zbiorczy
Replies: 105
Views: 37565

Przed meczem chciaÂłem bezapelacyjnie wyrzuciĂŚ Janasa na bruk i szukaĂŚ jakiegoÂś szkoleniowca spoza granic naszego kraju. Teraz - po meczu - pozostaÂły jedynie mieszane uczucia. Polacy grali momentami tak, Âże miÂło byÂło patrzeĂŚ - a kilkakrotnie bardzo niewiele brakowaÂło, a widzielibyÂśmy wiĂŞc...
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Sport
Topic: [Elimnacje Mistrzostw ÂŚwiata] Zbiorczy
Replies: 105
Views: 37565

Gazeta Wyborcza: Podczas poniedziaÂłkowej wewnĂŞtrznej gry na Stadionie ÂŚlÂąskim selekcjoner PaweÂł Janas ustawiÂł pierwszÂą jedenastkĂŞ w nastĂŞpujÂący sposĂłb: Dudek - ÂŻewÂłakow, BÂąk, GÂłowacki, RzÂąsa - Kosowski, Radomski , Mila, Rasiak , KrzynĂłwek - ÂŻurawski. [ Link ] Nie wiem czy uwierzyĂŚ...
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Gry
Topic: gry quake, fifa96, fifa98
Replies: 2
Views: 1443

Posprz¹tane. ¯eby posty zostawa³y w tematach musz¹ zawieraÌ jak¹œ treœÌ merytoryczn¹ dotycz¹c¹ rozpoczêtego w¹tku. Jeœli tak nie jest - posty bêdê usuwa³. @Andrew_wojownik: Zauwa¿y³eœ kiedy piotrus napisa³ tamtego posta? Muszê Ciê zasmuciÌ, ale Twoje teorie nie maj¹ siê ni...
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Muzyka
Topic: Jakiej muzyki aktualnie sÂłuchasz ???
Replies: 103
Views: 33239

Sydneya Polaka.

Nie trawiĂŞ Kate Ryan (miauuuu) i Mandaryny..
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Reszta
Topic: Click vs CDA
Replies: 194
Views: 42889

RayNor - w innym temacie ju¿ prosi³em o nieprowokowanie k³ótni.
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Film
Topic: Jakie filmy najchĂŞtniej ogl±dacie??
Replies: 83
Views: 32750

W kinie najlepiej ogl¹da siê komedie, bo atmosfera sama z siebie robi siê bardzo przyjazna - zw³aszcza kiedy ca³a sala ryknie œmiechem, jak to by³o na drugiej czêœci Shreka. A w domu? W domu wiêkszoœÌ filmów ogl¹dam w DivX'ie, wiêc najchêtniej wybieram jakieœ sensacje i - przede wsz...
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Sport
Topic: [Elimnacje Mistrzostw ÂŚwiata] Zbiorczy
Replies: 105
Views: 37565

MoÂże skÂład delikatnie zmieniÂłem, ale pozostaÂł zamiar wystawienia w pierwszej jedenastce reprezentacji jak najwiĂŞkszej iloÂści WiÂślakĂłw. W tym momencie tylko oni - wspomagani niektĂłrymi zawodnikami z lig zagranicznych (Dudek, BÂąk) - mogÂą cokolwiek zdziaÂłaĂŚ z takimi przeciwnikami jak Angli...
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Ankiety
Topic: Na jaki film pĂłjdziesz w najblizszym czasie do kina?
Replies: 60
Views: 15398

Spiderman 2 moim zdanie zdecydowanie bije na g³owê pierwsz¹ czêœÌ. W drugiej czêœci jest wiêcej ciekawych scen i ujêÌ. Zreszt¹ Peter wieloktrotnie ujawnia kto kryje siê za mask¹ Spidermana. Naprawdê jest na co popatrzeÌ. A dla dziewczyn - motyw mi³oœci towarzysz¹cy widzowi przez c...
by PeO
Tue 07 Sep, 2004
Forum: Ankiety
Topic: Gry
Replies: 20
Views: 6863

PosprzÂątane.

Skupcie siĂŞ na rozmowie na temat.
Nie prowokujcie k³ótni.
by PeO
Mon 06 Sep, 2004
Forum: Moja strona czyli darmowa reklama
Topic: www.solucjegier.prv.pl
Replies: 20
Views: 5672

Do niektórych mozna bardzo szybko straciÌ cierpliwoœÌ. Ale bêdê twardy i siê nie dam.

Andrew_wojownik i Szarki55 - ostatni raz ostrzegam o kolejne niepotrzebne posty. NastĂŞpnym razem dostaniecie kolejne ostrzeÂżenie.
by PeO
Mon 06 Sep, 2004
Forum: Reszta
Topic: Skojarzenia
Replies: 4
Views: 1517

Dzieciak..

[ Dodano: 6 WrzesieĂą 2004, 7:16 pm ]
Temat zostaÂł posprzÂątany.

Wszystkich niezainteresowanych proszĂŞ o to, Âżeby siĂŞ nie udzielali i nie pisali niepotrzebnych postĂłw.

U¿ytkownicy: Andrew_wojownik oraz Szarki55 zostali ukarani ostrze¿eniami. Ich wartoœÌ wynosi 1.
by PeO
Mon 06 Sep, 2004
Forum: Ankiety
Topic: Na jaki film pĂłjdziesz w najblizszym czasie do kina?
Replies: 60
Views: 15398

Andrew wojownik:
- dostajesz ostrzeÂżenie (jeszcze nie wiem za co, ale coÂś siĂŞ znajdzie).
- Richy mia³ racjê - zasad ortografii jeszcze nie zd¹¿y³eœ poj¹Ì nawet w 20%.
- cenzuruj swoje wypowiedzi.
by PeO
Mon 06 Sep, 2004
Forum: Sport
Topic: [Elimnacje Mistrzostw ÂŚwiata] Zbiorczy
Replies: 105
Views: 37565

TwĂłj skÂład jest nie za dobry a widac w tym Âże jesteÂś kibicem wisÂły. Ja stawiam na stary dibry groclin z przed roku. Podaj wiĂŞc, proszĂŞ, lepszy skÂład od tego, ktĂłry ja przedstawiÂłem. JeÂśli nie zgadzasz siĂŞ z tym co napisaÂłem, trudno. Ale jeÂśli mĂłwisz, Âże Âźle napisaÂłem to napisz rĂł...