Search found 42 matches

by Camillo
Tue 29 Jul, 2003
Forum: Wieści
Topic: Half-Life 2
Replies: 50
Views: 31124

Nie wiem jak Wy, ja sobie specjalnie kupiĂŞ oryginalnego Half-Life'a 2, bo nie wypada sciÂągaĂŚ od piratĂłw!! ... NaprawdĂŞ wypada kupiĂŚ orginalnÂą, to chodzi o przedewszystkim kwestia szacunku, dla takiej gry kupiÂłbym praktycznie wszystko! TAK, TAK, TAK !!! Ja teÂż! ChoĂŚbym przymieraÂł gÂłodem ...
by Camillo
Tue 29 Jul, 2003
Forum: Wieści
Topic: Czy kto¶ juÂż graÂł w Project IGI 2 Coverstrike ???
Replies: 5
Views: 4829

Buachaha. Czy ktoÂś "JUÂŻ" w to graÂł? PrzecieÂż to jest stara gra ...... No dobra, faktycznie trochĂŞ siĂŞ wygÂłupiÂłem, bo ta gra nie naleÂży do najnowszych..., ale dopiero ostatnio siĂŞ niÂą zainteresowaÂłem. DziĂŞki za link. WidzĂŞ, Âże oprĂłcz jedenej osoby zdanie na temat gierki jest podobne,...
by Camillo
Mon 28 Jul, 2003
Forum: Wieści
Topic: Czy kto¶ juÂż graÂł w Project IGI 2 Coverstrike ???
Replies: 5
Views: 4829

Czy ktoÂś juÂż graÂł w Project IGI 2 Coverstrike ???

Sporo gra³em w czêœÌ pierwsz¹ tej gry i zastanawiam siê namiêtnie czy warto kupiÌ dwójkê... Czy ktoœ ju¿ mo¿e w to gra³?? Jeœli tak to proszê o krótk¹ wypowiedŸ.... Fajnie by by³o dostaÌ od Was jakieœ linki do screenów itp. ale najwa¿niejsze jest dla mnie Wasze zdanie.
by Camillo
Mon 28 Jul, 2003
Forum: Uwagi
Topic: strona zeszÂła na psy
Replies: 104
Views: 39221

Hajper ---> Sorry, zapomniaÂłem siĂŞ...

PeO ---> Sorry, tak mi siĂŞ jakoÂś skleiÂło.... przepraszam...

Volume ---> OK. To jest twoja sprawa i nie mogĂŞ mieĂŚ do Ciebie pretensji.
by Camillo
Mon 28 Jul, 2003
Forum: Uwagi
Topic: Dot.forum
Replies: 32
Views: 23481

Camillo ---> nie odgrzebuj starych tematów.... Przecie¿ post na tem temat by³ ok. 20 postów wczeœniej, to chyba jeszcze nie tak Ÿle? Poza tym by³o to w tym temacie, a co ja na to poradzê, ¿e tak póŸno na ten temat wpad³em... W ka¿dym razie dziêki za radê... Mo¿e to faktycznie obciac...
by Camillo
Mon 28 Jul, 2003
Forum: Ankiety
Topic: ...:::Legalize:::...
Replies: 23
Views: 9446

volume wrote:MyÂślĂŞ, Âże legalizacja nie przyczynia siĂŞ aÂż tak bardzo do wzrostu spoÂżycia (o ile wogĂłle go powoduje).....
Te¿ tak myœlê i w³aœnie dlatego jestem ZA legalizacj¹. K³óci³em siê jedynie co do szkodlwoœci samej marihuany, ale pod wzglêdem legalizacji mamy podobne zdanie.
by Camillo
Mon 28 Jul, 2003
Forum: Ankiety
Topic: Na co czekasz...
Replies: 36
Views: 16182

Eddie wrote:Prawdopodobnie data premiery Half-Life'a 2, moÂże nawet zostaĂŚ przesuniĂŞty w listopadzie...
Teraz to ju¿ mnie totalnie za³ama³eœ, do listopada to ju¿ na pewno nie wytrzymam...... No ale có¿, póki co pozostaje graÌ w HL 1... To pozwoli wytrzymaÌ.
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Uwagi
Topic: strona zeszÂła na psy
Replies: 104
Views: 39221

Re: znowu

No i znowu nic nie mo¿na sci¹gn¹Ì.Plaski jak ty to robisz? Sory ale moim zdaniem nie powinieneœ siê zajmowaÌ stronami tego typu bo nic z tego oprócz problemów nie wychodzi. Koleœ, czy ty kurde nie masz co robiÌ?! Jak Ci nie pasuje ta strona i Jarek P³aski to po jak¹ cholerê robisz tu ...
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Uwagi
Topic: strona zeszÂła na psy
Replies: 104
Views: 39221

...a Polska to jeden wielki syf. Ja stÂąd uciekam jak najszybciej... No teraz to mnie trochĂŞ ruszyÂło! A myÂślisz, Âże przez kogo Polska to jak to okreÂśliÂłeÂś "syf"? WÂłaÂśnie przez PolakĂłw, ktĂłrzy zapomnieli co to dobro narodu i patriotyzm! Mnie teÂż w tym kraju ciĂŞÂżko siĂŞ Âżyje ale nigdy ...
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Uwagi
Topic: Segregowanie wzgl. wielko¶ci plikĂłw
Replies: 7
Views: 3808

Po co tak segregowaĂŚ gierki? PrzecieÂż raczej niewielu szuka po rozmiarze, tylko po tytule lub kategorii. Wydaje mi siĂŞ, Âże to byÂłaby robota nie warta zachodu. ZresztÂą nasz wÂładca PÂłaski i tak ma do cholery roboty. Ja tam uwaÂżam, Âże gierki sÂą posortowane w bardzo praktyczny i przemyÂślany ...
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Uwagi
Topic: Dot.forum
Replies: 32
Views: 23481

Re: Dot.forum

Spider wrote:...wiĂŞcej emitoikon!!...
Moim skromniutkim zdaniem te ikony emocji sÂą chyba zbĂŞdne.... Ja osobiÂście wcale ich nie uÂżywam. Jest to trochĂŞ dziecinne... PrzecieÂż nie jesteÂśmy przedszkolakami i potrafimy wyraziĂŚ emocje samym tekstem, czyÂż nie?
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Wieści
Topic: Half-Life 2
Replies: 50
Views: 31124

W Imperium gier moÂżna oglÂądaĂŚ kilka pierwszych screenĂłw z gry: :arrow: http://gry.wp.pl/core.html?filtr=0,0&x=nowinki,10,6906 Nie no ludzie, ja poprostu wymiĂŞkam totalnie!! Z kaÂżdym screenshotem doznawaÂłem kolejnego orgazmu!!! PodejrzewaÂłem, Âże HL2 bĂŞdzie znacznie lepszy i piĂŞkniejszy od...
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Ankiety
Topic: Najlepsza gra strategiczna (oczywi¶cie ze starych gier)
Replies: 38
Views: 25051

Najlepsza gra strategiczna (oczywiÂście ze starych gier)...

Jaka Waszym zdaniem jest najlepsza gra strategiczna, ze starych gier, ktĂłra dostĂŞpna jest na www.fajnegry.krakow.pl? JeÂżeli jakieÂś nie umieÂściÂłem to przepraszam... GÂłosujcie na "inne"... Ja osobiÂście nie mogĂŞ siĂŞ zdecydowaĂŚ, muszĂŞ postawiĂŚ miĂŞdzy Civilization 2 oraz Transport Tycoon De...
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Reszta
Topic: Powitania: Jesteś nowy? Przywitaj się!
Replies: 75
Views: 45116

Re: Powitania: JesteÂś nowy? Przywitaj siĂŞ!

1. SkÂąd jesteÂście? Na wygnaniu w mieÂście ÂŁodzi, gdzie nawet bieganie psom szkodzi... 2. SkÂąd dowiedziaÂłeÂś siĂŞ o forum? Hmmm... NapisaÂłem sobie raz w onecie: "stare gry" czy jakoÂś tak no i znalazÂłem tÂą jakÂże wyÂśmienitÂą stronkĂŞ! 3. Twoje powitanie.. Eeeeee... moÂże: ...witam???... 4. ...
by Camillo
Fri 25 Jul, 2003
Forum: Ankiety
Topic: F.P.P
Replies: 35
Views: 21228

OK. Jak sobie chcesz. Ja juÂż nie bĂŞdĂŞ CiĂŞ mĂŞczyÂł. Powiem tylko, Âże dla mnie wszystkie te gry FPP, ktĂłre wymieniÂłeÂś sÂą totalnÂą kaszanÂą. HL nie jest w Âżadnym wypadku klonem jakiejkolwiek gry. Jest czymÂś zupeÂłnie nowym i odmiennym... W kaÂżdym razie nasze zdania kompletnie siĂŞ ró¿niÂ...