Search found 159 matches

by baur
Thu 31 Jul, 2003
Forum: Komputery
Topic: PoszukujĂŞ programu....
Replies: 5
Views: 2534

Zgadzam siê ¿e Premiere jest najlepszy ale jest troche skomplikowany i m³odym u¿ytkownikkom mo¿e sprawiÌ trochê k³opotów ... jeœli chcia³byœ coœ prostrzego to proponujê Camtasia Producer ... doœÌ ³atwo go znaleŸÌ w sieci a ma sporo funkcji

pozdrawiam, baur
by baur
Tue 15 Jul, 2003
Forum: Pomoc
Topic: Theme Park
Replies: 3
Views: 1944

masz albo uszkodzony ten plik o ktĂłrym mowa albo go po prostu nie ma ... moÂżliwe teÂż Âże ten plik ma we wÂłaÂściwoÂściach zaznaczone "tylko do odczytu" ... sprĂłbuj to odznaczyĂŚ ... moÂże zadziaÂła - jeÂśli nie to podmieĂą plik na poprawny ...

pozdrawiam, baur
by baur
Mon 14 Jul, 2003
Forum: Gry
Topic: POMOCY!!! kto ma kody do mafi????
Replies: 10
Views: 4545

Trzeba siĂŞ usprawiedliwiĂŚ bo ktoÂś tu chyba szarga mojÂą opiniĂŞ ;-) ... kodĂłw szukaÂłem dla Syriusha ale poradziÂł sobie sam ... a gierki w stylu GTA czy Mafia mnie nie bawiÂą ... zdecydowanie wolĂŞ coÂś co daje wiĂŞcej do myÂślenia ... co do kodĂłw to hajper dobrze wie Âże wolĂŞ graĂŚ bez (THPS...
by baur
Thu 10 Jul, 2003
Forum: Komputery
Topic: VooDoo 3dfx banshee
Replies: 15
Views: 9325

W takim razie moja sugestia jak wczeÂśniej : UAKTUALNIENIA !!! ...

No ale gwarancji mieĂŚ nie moÂżna Âże to zadziaÂła ...

pozdrawiam, baur
by baur
Tue 08 Jul, 2003
Forum: Komputery
Topic: VooDoo 3dfx banshee
Replies: 15
Views: 9325

ale te¿ nie duzo .... siedzê w³aœnie przed monitem który ma 8!!! lat i dzia³a pez problemu ... a jest u¿ywany codziennie przez ok 10-12 godzin .... moim zdaniem ty i Gasiu macie po prostu 2 ró¿ne problemy które objawiaj¹ sie tak samo ("CiemnoœÌ widzê ... widzê ciemnoœÌ") ... pozdrai...
by baur
Tue 08 Jul, 2003
Forum: Komputery
Topic: VooDoo 3dfx banshee
Replies: 15
Views: 9325

No nie wiem plaski czy to monitor ... trzeba byĂŚ na prawdĂŞ zdolnym Âżeby wykoĂączyĂŚ monit w 5 lat ... ja bym nadal obstawiaÂł na uaktualnienia (czy to do gier czy same sterowniki do windy) ... no ale dopĂłki nie sprĂłbujecie to siĂŞ nie przekonacie - no wÂłaÂśnie - poÂżyczcie dobry monit od kumpl...
by baur
Mon 07 Jul, 2003
Forum: Komputery
Topic: VooDoo 3dfx banshee
Replies: 15
Views: 9325

Moim zdaniem jest to b³¹d nie karty tylko aplikacji które chc¹ z niej korzystaÌ (q2, colin 2) ... proponujê œci¹gniêcie patch'y do tych gier które pozwol¹ dobrze obs³u¿yÌ Banshee ... z tego co pamietam to wiele razy wypuszczano specjalne ³atki dla kart 3dfx (szczególnie dla voodoo) p...
by baur
Mon 07 Jul, 2003
Forum: Głos władzy
Topic: szybciej ??
Replies: 9
Views: 7163

Chodzi tak szybko Âże aÂż zachciaÂło mi siĂŞ zajrzeĂŚ na tematy na ktĂłre nie zaglÂądaÂłem NIGDY !!! :wink:

pozdrawiam, baur
by baur
Wed 02 Jul, 2003
Forum: Pomoc
Topic: Tony Hawk Pro Skater 2
Replies: 4
Views: 2039

Dziêki Kumagoro ... faktycznie tam by³o wszystko czego potrzebowa³em ... okazuje siê ¿e muszê odkryÌ ostatni¹ ukryt¹ postaÌ (Private Carrera) ... muszê odnaleŸÌ wszystkie gapy w grze a tego jest na prawdê sporo (zejdzie pewnie na to 2 tygodnie ;-) ... dzieki jeszcze raz

pozdrawiam, baur
by baur
Tue 01 Jul, 2003
Forum: Pomoc
Topic: Tony Hawk Pro Skater 2
Replies: 4
Views: 2039

No wiesz Hajper .... a gdzie ta przyjemnoœÌ z grania ?!?! ... to by by³o zbyt proste ... jesli ktoœ zna odpowiedŸ to proszê siê nie krêpowaÌ i pisaÌ (odpowiedŸ hajpera mnie niesatysfakcjonuje :D )

pozdrawiam, baur
by baur
Tue 01 Jul, 2003
Forum: Komputery
Topic: Programy
Replies: 13
Views: 6417

Ja najczêœciej u¿ywam programu 20/20 ... jeszcze nie zda¿y³o mi sie ¿eby nie zadzia³a³ w jakiejœ grze ... jest niewielki wiêc mo¿na go spokojnie œci¹gn¹Ì z sieci

pozdrawiam, baur
by baur
Tue 01 Jul, 2003
Forum: Pomoc
Topic: Tony Hawk Pro Skater 2
Replies: 4
Views: 2039

Tony Hawk Pro Skater 2

Ogólnie wiadomo, ¿e mo¿na w grze odblokowywaÌ cheaty - wystarczy przejœÌ jakimœ kolesiem grê tak ¿eby mieÌ 100% na ka¿dym poziomie ... ale okazuje siê ¿e po przejœciu gry wszystkimi skaterami (w tym SpiderMan i OfficerDick) zostaje 1 nieodkryty cheat. I teraz moje pytanie : Jak odkryÌ...
by baur
Thu 26 Jun, 2003
Forum: Film
Topic: Matrix : Reaktywacja
Replies: 28
Views: 14107

Volume - ja wcale nie powiedzialem Âże M:R jest gorszy ... ba, powiedziaÂłem nawet Âże jest Âświetny i nadal podtrzymuje to zdanie ... poza tym mĂłwiÂłem o komercyjnoÂści filmu ogĂłlnie a nie konkretnie o M:R ... myslĂŞ Âże wytÂłumaczyÂłem dokÂładniej o co mi chodziÂło ...

pozdrawiam, baur
by baur
Fri 20 Jun, 2003
Forum: Film
Topic: Matrix : Reaktywacja
Replies: 28
Views: 14107

sorki hajper ale cytowanie gazet nie jest dla mnie jednoznaczne z czymœ tak powa¿nym jak nadanie filmowi etykiety "biblii cyberpunku" ... moim zdaniem na taki tytu³ mo¿e zas³u¿yÌ co najwy¿ej ksi¹¿ka ... jeœli to mia³aby byÌ ksi¹¿ka to mog³yby to byÌ : "Blade Runner", "Neuromancer" l...
by baur
Fri 20 Jun, 2003
Forum: Film
Topic: Matrix : Reaktywacja
Replies: 28
Views: 14107

Moja ocena filmu : Âświetny ale jedyne co mi przeszkadzaÂło to walka NEO z agentami (ta na placu) - moÂże to dziwne ale wydawaÂła mi siĂŞ sztuczna. Co do fabuÂły - genialna !!! Rzadko zdarza mi siĂŞ film po obejrzeniu ktĂłrego dyskutujĂŞ ze znajomymi nad zawiÂłoÂściami fabuÂły przez ok 4 godziny ......